AIPPI

Ez az AIPPI Magyar Csoportjának honlapja.

AIPPI értekezletek

  • az AIPPI kongresszusai és a Forum/ExCo (Végrehajtó Bizottsági ülés) típusú rendezvényei évente váltakozva zajlanak

A kongresszusok minden tag által látogathatók, minden második évben tartják. Általában körülbelül 2000 tag látogatja körülbelül 1000 kísérőszeméllyel. A jövőbeni kongresszusok között említjük Szöult, Torontót, Milánót és Cancunt. A kongresszusokon a nemzetközi szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos, folyamatban lévő Kérdéseket vitatják meg, és minden Kérdés kapcsán konszenzusos álláspontot érnek el. Továbbá minden Kongresszuson és más rendezvényeken különböző szellemi tulajdonvédelmi témákat érintenek; mindez értékes oktatási programokat is kínál.

Forum/ExCo típusú rendezvényeket minden második évben tartanak olyan években, amikor nem szerveznek Kongresszust. Az AIPPI Forumra közvetlenül a Végrehajtó Bizottság (ExCo) ülése előtt kerül sor. Az AIPPI Forum minden AIPPI tag, de akár  nem tag számára nyitott. Érdeklődésre számot tartó oktatási programok zajlanak a Forum alatt. Az ExCo üléseken adminisztratív kérdéseket vitatnak meg és az aktív kérdéseket Határozat formába öntik a szavazáshoz és jóváhagyáshoz. A jövőbeni vitákhoz előterjesztésre kerülnek az új kérdések.

A Végrehajtó Bizottságot minden Kongresszuson és Forum/ExCo rendezvényen összehívják. Az Elnökök Tanácsát is hasonlóan összehívják ezeken az értekezleteken. Mindez a döntéshozatal folytonosságát biztosítja.

Mind a kongresszusok, mind a Forum/ExCo rendezvények kitűnő lehetőséget biztosítanak a kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre.